King Vidor

Jeden z pierwszych wielkich reżyserów. Ponoć napisał 52 scenariusze, zanim doczekał się realizacji któregoś. Oto King Vidor. „In my opinion, the motion picture is the greatest medium of expression ever invented. It embraces all the other arts. The films that have the greatest unity, the greatest overall strength, and give the most satisfaction to the…
Dowiedz się więcej


03/01/2018 3